Ansökan om serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd/ägarskifte

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. Om din restaurang byter ägare ska du söka ett nytt tillstånd.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.

Serveringstillstånd för  catering eller festvåning 

Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Är den typ av serveringstillstånd som riktar sig till allmänheten under en begränsad tid.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap. Serveringstillståndet kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest, föreningsfest eller liknande vid ett enstaka tillfälle. Tillståndet innebär att du får servera alkoholdrycker mot betalning.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd för slutet sällskap.

Komplettera ansökan

Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera ansökan.

Ändringar i gällande serveringstillstånd

 Här kan du som redan har ett serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet.  Det kan gälla ändrade öppettider, typ av servering drycker eller liknande. Använd det användarnamn  och lösenord du fått från tillståndsenheten för att logga in.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar i gällande tillstånd.